خانه خلاقیت غرب تهران

خانه خلاقیت ، استعدادیابی و توانمندسازی غرب تهران

تقویت خلاقیت _ خانه خلاقیت غرب تهران

تقویت خلاقیت …. . نقاشی یکی از مهم ترین ابزارهای تقویت خلاقیت در کودکانمان  میباشد چرا که علاوه بر تقویت مهارت دیداری و مهارت های ظریف سبب رشد ایده پردازی نیز در کودکانمان می شود . هر بار ترسیم نقاشی بیانگر نگرش و کشف تازه در کودکانمان محسوب می شود .  http://Instagram.com/khanehkhallaghiat __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
28 تير 1400

جشنواره بستنی در خانه خلاقیت غرب تهران

جشنواره بستنی ها … . . مثل بستنی قیفی ، قیف دل هایتان پر باشد  از خنده های شیرین🍦 . http://Instagram.com/khanehkhallaghiat ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
21 تير 1400

جشنواره آب بازی در خانه خلاقیت غرب تهران

جشنواره آب بازی ….🤩 . خنده های كودكی یعنی ناب ترین  شادی های ممکن 😀 http://Instagram.com/khanehkhallaghiat ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
15 تير 1400

آموزش خلاق _ خانه خلاقيت غرب تهران

آموزش خلاق… . آموزش خلاقانه از بهترین شیوه های آموزش محسوب می‌شود  زيرا علاوه برآنكه كودكانمان را برای یادگیری و زندگی آماده و پشتیبانی می کند برای آنها فرصت تجربه، کسب دانش و مهارت آزمایش شده را نیز فراهم می آورد . http://Instagram.com/khanehkhallaghiat ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
14 تير 1400

جشنواره بادکنک ها در خانه خلاقیت غرب تهران

جشنواره بادکنک ها …..🎈🎈 . . اگر تنها شور و شوق و عشق و علاقه را برای فرزندان خود  به جای بگذاریم ، سرمایه ای بزرگ به آنها داده ایم . ( توماس ادیسون ) http://Instagram.com/khanehkhallaghiat _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
7 تير 1400

بازي تمركزی در خانه خلاقیت غرب تهران

بازی تمرکزی …. . بازی های تمرکزی در راستای تقویت مهارتهای شناختی خاص در کودکانمان از جمله ، تقویت توجه ، پردازش سریعتر اطلاعات و تمرکز دقیق تر قرار می گیرند .با سرگرم کننده بودن و روش های تعاملی برای تقویت مهارت های اصلی شناختی میتوان توجه و تمرکز کودکانمان را تقویت نمود . http://Instagram.com/khanehkhallaghiat _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ...
6 تير 1400

مهارتهای حرکتی _ خانه خلاقیت غرب تهران

مهارتهای حرکتی …. . . مهارتهای حرکتی برای رشد جسمی ، اجتماعی و روانی کودکانمان بسیار ضروری است و در واقع تمرین مهارتهای اساسی حرکتی در راستای ایجاد زیربنا برای تداوم فعالیت های حرکتی در جریان روزمره ، تفریح ، ورزش و آینده کودکانمان بسیار نقش دارد.  http://Instagram.com/khanehkhallaghiat __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...
2 تير 1400
1