خانه خلاقیت غرب تهران

خانه خلاقیت ، استعدادیابی و توانمندسازی غرب تهران

بوم زندگی در خانه خلاقیت

بوم زندگی در خانه خلاقیت  بوم زندگي....🎨 . زندگي مثل نقاشي كشيدن است. خطوط را با اميد بكش  اشتباهات را با آرامش پاك كن قلم مو را در صبر غوطه ور كن  و با عشق رنگ بزن 🎨 . http://instagram.com/khanehkhallaghiat ...
24 مرداد 1399
1