خانه خلاقیت غرب تهران

خانه خلاقیت ، استعدادیابی و توانمندسازی غرب تهران

گوش چپ گوش احساسات كودك

گوش چپ کودک مرکز احساسات و عشق.  گوش چپ به دلیل اینکه اطلاعات را به نیمکره راست مغز ارسال میکند،گوش عشق نامیده میشود. عبارات احساسی را برای درک بهتر باید درگوش چپ کودک نجوا کرد براساس مطالعات علمي بهتر است گونه چپ كودك را بوسيد و نيز بادست چپ كودك را در آغوش گرفت .   ...
5 ارديبهشت 1397

تاب بازي

#آثار تاب_بازی  ✅ایجادتحرک در کودک ✅تقويت هوش طبیعت گرایی کودک  ✅ايجاد شادابی ونشاط ✅تقويت دقت و توجه کودک ✅تقويت  هماهنگی چشم ودست ✅تقويت مهارتهاي حركتي     ...
1 ارديبهشت 1397
1