خانه خلاقیت غرب تهران

خانه خلاقیت ، استعدادیابی و توانمندسازی غرب تهران

قلقلک ذهن در خانه خلاقیت غرب تهران

قلقلک های ذهن ... . . آموزش خلاقانه زمینه ساز قلقلک های ذهنی کودکانمان است .  چرا که ، در نقطه شیرین بازی بدون ساختار قرار دارد این نقطه  شیرین به کودکانمان سابقه ایجاد و ساختن می دهد بدون آنکه  گزینه های آنها را محدود کند . http://Instagram.com/khanehkhallaghiat . #كودكانه #كودك_خلاق #كودك_شاد #ذهن_خلاق #تفكر_خلاق #مهدکودک #مهدکودکهای_خاص #کارگاه_مادر_و_کودک  #خانه_خلاقیت_غرب_تهران#مهدکودک_خلاق #روانشناسی_کودک #آموزش_خلاق#مهارتهای_زندگی#بازی_خلاقانه#پیش_دبستانی #پیش_دبستانی_آنلاین #هوش#منطقه ۵ ...
20 ارديبهشت 1400

بازی ریاضی در خانه خلاقیت غرب تهران

بازی ریاضی ... . استفاده از بازی ریاضی در آموزش علاوه بر تقویت مهارت  یادگیری ریاضی بنیادی، سبب رشد اعتمادبنفس به عنوان  حل مسأله است و همچنین زمینه ساز تمرین مهارت های  اجتماعی و عاطفی کودکانمان نیز می باشد . http://Instagram.com/khanehkhallaghiat . #كودكانه #بازی_فکری #بازی_ریاضی #پیش_دبستان #بازی_کودک #بازی_آموزشی #کودک_خلاق #کودک_باهوش #هوش#ریاضی #مهدکودکهای_تهران #کارگاه_مادر_و_کودک #کارگاه_مادر_کودک #آموزش_خلاق#شادی#منطقه۵#مهارتهای_فردی#خلاقیت_های_جالب  ...
19 ارديبهشت 1400

تقویت اعتمادبنفس در خانه خلاقیت غرب تهران

تقویت اعتماد بنفس.... . زمانیکه کودکانمان اثری را خلق می کنند و مبتکر می شوند  در واقع آنها رشد می کنند.چرا که می بینند که تخیل آنها در  آن ایده بدون محدودیت و قابل اجرا است و همین امر سبب  تقویت اعتماد بنفس و ادامه خلق کردن و ساختن در کودکانمان  است. http://Instagram.com/khanehkhallaghiat #كودكانه #كودك_خلاق #كودك_شاد #مهارتهای_فردی #مهدکودکهای_تهران #مهدکودکهای_خاص #پیش_دبستانی #اعتماد_به_نفس #روانشناسی #تخیلی#خلاقیت #بازی_خلاقانه #بازی_آموزشی #کارگاه_مادر_و_کودک #کارگاه_کودک#مونته_سوری #دست_ورزی#آموزش_مجازی #منطقه۵  ...
18 ارديبهشت 1400

مهارت آواشناسی در خانه خلاقیت غرب تهران

آواشناسی... . یکی از موارد مهم در یادگیری فارسی ،آگاهی از صدای حروف و آواشناسی است .آواشناسی علاوه بر رشد مهارت خواندن و نوشتن ، سبب رشد زبان درک کردن ، زبان بیان و تقویت اعتماد بنفس در کودکانمان است. معماها و پازل های الفبا همراه با آموزش و بازی صحیح ابزاری ویژه برای یادگیری آواها و الفبا محسوب می شوند. http://Instagram.com/khanehkhallaghiat . #كودكانه #بازی_کودک #کودک_خلاق #کودک_باهوش #بازی_آموزشی #پیش_دبستانی #مهدکودکهای_تهران#آموزش_کودک #کارگاه_مادر_و_کودک #مهدکودک_غرب_تهران #آموزش_مجازی #زبان #زبان_فارسی #مهدکودک_خلاق#پیش_دبستانی_آنلاین #الفبای_فارسی #آواشناسی #خواندن #مونته_سوری #مهارتهای_فردی #منطقه۵  ...
15 ارديبهشت 1400

بازی ریاضی در خانه خلاقیت غرب تهران

بازی ریاضی... . استفاده از بازی برای آموزش مفاهیم ریاضی به کودکانمان اجازه  می دهد در سطوح مختلف تفکر فعالیت کنند و از یکدیگر بیاموزند  به عبارتی ممکن است یک کودک برای اولین بار با مفهومی روبرو شود و کودک دیگر درک خود را از مفهوم توسعه دهد و همین امر زمینه ساز سطوح مختلف تفکر است . http://Instagram.com/khanehkhallaghiat . #کودکانه #کودک_خلاق #بازی_فکری #بازی_ریاضی #پیش_دبستان #مهدکودکهای_تهران #بازی_آموزشی #کودک_شاد #کارگاه_مادر_و_کودک #کارگاه_آموزشی #بازی_خلاقانه #آموزش_خلاق #آموزش_مجازی #مهدکودک_خلاق#بازی_سرگرمی #بازی_با_کودک #مونته_سوری #خانه_خلاقیت_غرب_تهران #روانشناسی#آموزش_کودک #والدین_آگاه#منطقه۵ ...
13 ارديبهشت 1400

زبان مخفی کودکان-خانه خلاقیت غرب تهران

زبان مخفی کودکان .... . درواقع هنر زبان مخفی کودکانمان برای بیان ديدگاه ها  و مفاهيم خودشان است كه هيچ كلمه ای برای توصیف  آنهاندارند.هنر کودکانمان یک هنر انتزاعی باشد و یا یک  خط خطی رنگارنگ ، مهم آن است که آن هنر ، چیزهای زیادی برای گفتن دارد. http://Instagram.com/khanehkhallaghiat . #کودکانه #هنر #کودک_خلاق #پیش_دبستانی #مهدکودکهای_خاص #کارگاه_مادر_و_کودک #دست_ورزی #خلاقیت #مهدکودک_آنلاین #آموزش_پیش_دبستانی #بازی_خلاقانه #مونته_سوری #هنر_خلاقیت #مهارتهای_فردی #نقاشی#نقاشی_خلاق #کاردستی #منطقه۵  ...
12 ارديبهشت 1400

تقویت دقت و تمرکز در خانه خلاقیت غرب تهران

تقویت دقت و تمرکز ... . . توانایی حفظ توجه و تمرکز از سنین پایین آغاز می‌شود .  در  واقع دقت و تمرکز در ذهن و مغز كودكانمان سبب  ميشود،آن دسته از افکارو احساساتی را که بیشترین ارتباط  را با فعالیت ها و اهداف آنها دارد مورد اولويت و اهميت  قرار دهد  و موارد غيره مورد توجه قرار نگيرد و در نهایت،  استمرار توجه و تمرکز سبب موفقيت ميشود. http://Instagram.com/khanehkhallaghiat . #كودكانه #بازی_فکری #بازی_تمرکزی #بازی_خلاقانه #بازی_سرگرمی #بازی_خانوادگی #پیش_دبستان #مهدکودکهای_تهران #بازی_آموزشی #کارگاه_مادر_و_کودک #آموزش_کودک#دست_ورزی #مهدکودکهای_خاص #دقت_و_تمرکز #مهدکودک_خلاق #...
11 ارديبهشت 1400

بازی ریاضی در خانه خلاقیت غرب تهران

بازی ریاضی ... . در آموزش مفاهیم ریاضی، استفاده از بازی ریاضی ها  در واقع بازی های هدایت شده ای هستند که ماهیت  اکتشافی بازی آزاد را برای کودکانمان حفظ می کنند و  در عین حال به عنوان یک تعامل آموزشی موقت ،از تسلط  کودکانمان بر یادگیری یک هدف خاص در مفاهیم ریاضی  پشتیبانی می کنند . http://Instagram.com/khanehkhallaghiat . #بازی #کودکانه #کودک_خلاق #کودک_باهوش #ریاضی #بازی_ریاضی#بازی_خلاقانه #آموزش_کودک #مهدکودکهای_خاص #مهدکودکهای_تهران #کارگاه_مادر_و_کودک#هوش_ریاضی #هوش #دقت_و_تمرکز #روانشناسی #کودک_شاد#آموزش_آنلاین #آموزش_خلاق #مونته_سوری #پیش_دبستان #مادرانه #منطقه۵  ...
8 ارديبهشت 1400

بازی فکری در خانه خلاقیت غرب تهران

بازی فکری .... . . بازی فکری علاوه بر آنکه سبب رشد سالم و تقویت حافظه  است به کودکانمان این امکان را می دهد که از حواس خود  استفاده کنند و کاوش و کنجکاوی را در آنها تشویق می کند.  درواقع این مهارتها پایه و اساس رشد و پردازش فکری محسوب  می شوند . http://Instagram.com/khanehkhallaghiat . #کودک_خلاق #کودک_سالم #بازی_فکری #بازی_سرگرمی #بازی_آموزشی #پیش_دبستانی #مهدکودک #مهدکودک_غرب_تهران #کارگاه_مادر_و_کودک #بازی_خلاقانه #شادی #مادرانه #خلاقیت_های_جالب #مونته_سوری #تفکر_خلاق #هوش #هوش_ریاضی #آموزش_کودک #روانشناسی#منطقه۵  ...
7 ارديبهشت 1400